Πόροι της Εκστρατείας

Κατεβάστε και μοιραστείτε τους πόρους της εκστρατείας μας.

Ενημερωτικό φυλλάδιο (PDF)

Βίντεο μέσων κοινωνικής δικτύωσης (1920 x 1080 px)

Εικόνες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (1080 x 1080 px)

Περισσότερες πληροφορίες

Μιλήστε με τον επαγγελματία της υγείας σας και επισκεφθείτε την Ανακουφιστική Φροντίδα Αυστραλίας μέσω των παρακάτω συνδέσμων.